Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

*Start 03 december 2021

Levy zit op school, heeft leuke vrienden, een hele goede vriendin die hij alles kan vertellen en hij heeft een bijbaantje in de supermarkt. Levy kijkt rond, Levy wil wel. Vooral iemand speciaal leren kennen. En dat lukt…

Aanvullen deel 1
‘Ik heb je!’
Ik hoorde gelach bij mijn oor, armen om me heen, terwijl ik op mijn buik op de grond lag.

Aanvullen (deel 2)
‘Hey!’
Ik glimlachte toen ik mijn fiets naast hem stopte. 

Aanvullen (deel 3)
Ging ik Mitchel nog appen dat ik al klaar was met werken? Nee, even niet. 

Aanvullen (deel 4)
‘Tes,’ zuchtte ik. ‘Help.’

Aanvullen (deel 5)
Ik stond nog te staren terwijl Joep de laatste dingen het schap in duwde. Hij keek strak.

Aanvullen (deel 6)
Ik lag nog lang na te denken toen ik in bed lag.

Aanvullen (deel 7)
‘Hey loverboy, hoe is het?’

Aanvullen (deel 8)
‘Joep? Levy? Hebben jullie zo even?’