Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Op dit moment wordt er gewerkt aan;

Perfect

Valentijn heeft genoeg aan zijn kop. Met hemzelf gaat het allemaal best goed, maar om hem heen gebeurt van alles. Niets is tenslotte perfect toch?

Afgeronde verhalen;