Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Maak kennis met Duco. Door een nieuwe baan van zijn vader moet hij verhuizen en gaat naar een nieuwe school, bijgenaamd “de Zwarte Doos”. Dat daar een andere sfeer hangt merkt hij al snel…

 

Zwart (deel 1)
Ik keek nog een keer schuin omhoog. Modern gebouw, dat was het. Donker, antraciet, bijna zwart.

Zwart (deel 2)
‘Heb je hem al versierd?’ Ik lachte om haar vraag.

Zwart (deel 3)
Dat had ik weer. Ik wilde het eerst niet geloven, maar ik begon toch dingen te merken.

Zwart (deel 4)
Ik weet niet hoe lang ik daar gestaan heb.

Zwart (deel 5)
Ik kon ook gewoon niet ontkennen.

Zwart (deel 6) 
Aan het einde van de lessen liep ik alleen naar buiten.

Zwart (deel 7)
Mijn vader legde zijn bestek neer en keek me indringend aan.

Zwart (deel 8)
Hoe langer de dag duurde, hoe benauwder ik het kreeg van hem.

Zwart (deel 9)  
‘Was het lekker?’

Zwart (deel 10)   
‘Ik was nooit op de voorgrond,’ begon hij uit zichzelf.

Zwart (deel 11) 
Sem kwam aanlopen de volgende ochtend, keek toch een beetje afwachtend.

Zwart (deel 12, slot)
‘Blijf je slapen?’ vroeg Owen.