Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Wouter gaat terug naar de plaats waar hij veel herinneringen heeft, veel goede maar ook slechte. Dat het allemaal nog niet meevalt om daar weer terug te zijn en dat het een hoop losmaakt bij verschillende mensen, dat merkt hij al snel….

Nieuw begin (deel 1)
Met een zucht nam ik de afslag en reed richting het dorpje wat ik zo goed kende.

Nieuw begin (deel 2)
Het hele weekend speelde nog lang door mijn hoofd. Goed gevoel.

Nieuw begin (deel 3)
Ik stond als versteend in de gang, mijn jas al aan. ‘Je was wát?’

Nieuw begin (deel 4)
Ik had geen zin om te antwoorden. Hield hem vast, gaf hem nog een kus.

Nieuw begin (deel 5)
‘Leef je nog?’ Ik glimlachte om de spottende manier waarop Robert het vroeg.

Nieuw begin (deel 6)
Jan keek me onderzoekend aan maandagochtend. ‘Wat ben jij vrolijk?’

Nieuw begin (deel 7)
Ik voelde me ongemakkelijk. Wilde eigenlijk weg maar wist dat het niet kon.

Nieuw begin (deel 8)
Suzanne’s stem in de telefoon haalde me uit mijn gedachten. ‘Wouter? Ben je er nog?’

Nieuw begin (deel 9)
Suzanne en Bram waren tussen Steven en Jack in gaan staan, anders waren ze elkaar aangevlogen.

Nieuw begin (deel 10)
Ik vloekte, tierde. Liep onrustig door de kamer heen.

Nieuw begin (deel 11)
Met een diepe zucht lieten we ons op bed vallen. Het was een beetje chaotisch begonnen…

Nieuw begin (deel 12, slot)
‘Mijn jongens,’ zei Jeroen’s moeder zacht. Nick en ik keken ze glimlachend aan.