Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Joshua is een gewone jongen op een gewone school. Hij speelt toneel en voor het nieuwe seizoen krijgt hij de hoofdrol. Met een wel hele aparte opdracht. Hij moet zich verdiepen in die rol en dat heeft nogal wat gevolgen…

Mysterie (deel 1)
‘Dames, mag ik even?’

Mysterie (deel 2)
Door hem naast Rashid te zetten had onze klassenleraar een slimme zet gedaan. Rashid sprak vloeiend Frans, waar Loïc gretig gebruik van maakte.

Mysterie (deel 3)
Ik moest er nog even over nadenken. Ik kreeg het al benauwd bij het idee.

Mysterie (deel 4)
‘Hey, Loïc,’ stamelde ik. Hij grijnsde.

Mysterie (deel 5)
Erg lang duurde het niet. Loïc duwde zich van me af en keek me aan met waterige ogen.

Mysterie (deel 6)
Het was stil in de tuin. Albert zat naast me.

Mysterie (deel 7)
Ik was boos, kwaad en over de zeik. En dat was aan me te zien.

Mysterie (deel 8)
Ik was onder de indruk. Mijn moeder zag het aan me toen ik thuis kwam.

Mysterie (deel 9)
Loïc mocht inderdaad op vrijdag naar huis. Dat kreeg ik te horen via een simpele sms. Hij belde niet, hij sms’te.

Mysterie (deel 10)
‘Hoe was het bij toneel gisteravond?’ Gert reed naast me naar school, zoals altijd.

Mysterie (deel 11)
Albert kwam nieuwsgierig naar me toe, ik was net mijn fiets in het rek aan het zetten.

Mysterie (deel 12)
‘Klaar voor?’ ‘Bijna,’ lachte ik toen ik Loïc binnen liet. Hij had een tas bij, met een slaapzak.

Mysterie (deel 13)
Ik kreeg het warm en wist niet wat ik moest voelen.

Mysterie (deel 14)
Ik was verbaasd, Loïc vroeg me of ik mee wilde gaan naar Frankrijk.

Mysterie (deel 15)
Ik moet achterdochtig gekeken hebben, want Loïc nam me mee naar een tafeltje.

Mysterie (deel 16)
Ik keek naar Loïc en glimlachte. ‘Hoe was het?’

Mysterie (deel 17)
En het was een rustige dag geweest. Loïc had me van alles laten zien.

Mysterie (deel 18, slot)
Ik reed een beetje verward weg bij Loïc.