Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Ruben leert bij toeval een jongen kennen. Het klikt, al begint het allemaal wat moeizaam. Friso is wat jonger, leeft een ander leven. En dat gaat niet altijd zoals Ruben dat het liefste zou hebben…

Geheim (deel1)
‘Goed weekend gehad, Ruben?’ Ik glimlachte, stond met mijn collega bij de koffieautomaat. ‘Zeker weten.’

Geheim (deel 2)
Ik zat de hele vrijdag zwaar in gedachten op mijn werk. Wat was er nou eigenlijk gebeurd de avond ervoor?

Geheim (deel 3)
‘Vertel eens verder jij,’ zei ik achterdochtig.

Geheim (deel 4)
‘Waarom niet?’ vroeg ik een beetje verbaasd en geërgerd tegelijk. ‘Wordt vast gezellig.’

Geheim (deel 5)
Ik las het nog een paar keer en schoof toen mijn stoel naar achteren. De wedstrijd duurde nog een uur.

Geheim (deel 6)
Ik hing tegen de wand van de lift, met mijn hoofd achterover. Er zat een metalen rekje voor de TL-balk. Alles zakte.

Geheim (deel 7)
Ik draaide me om, wat kon ik anders, en keek in zijn gezicht. Hij was niet veel veranderd, al leek hij een stuk ouder.

Geheim (deel 8)
Ik hing geërgerd aan het touw. Hoe had ik zo stom kunnen zijn? Friso keek bezorgd naar me, maar snapte niet wat er aan de hand was.

Geheim (deel 9)
Nerveus. Een ander woord had ik er niet voor. Ik was nerveus. Bloednerveus.

Geheim (deel 10)
Hessel keek bezorgd toen hij de deur voor me open deed.

Geheim (deel 11)
Friso was niet te stoppen, hij ratelde maar door.

Geheim (deel 12, slot)
‘Hey, Jort,’ probeerde ik niks te laten merken, ‘zeg het ee…’
‘Wat ben jij een lul.’