Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Mathijs heeft als 15 jarige jongen al meer meegemaakt dan de meesten van ons in een heel leven. Hij vecht zichzelf een weg terug, maar dat gaat niet altijd makkelijk. Met steun van de juiste mensen komt hij een heel eind. De rest is voor hemzelf om op te lossen. En voor zijn vriendje……

Vlucht (deel 1)
‘Godverdomme, lopen!’ Ik schrok van zijn stem en keek over mijn schouders.

Vlucht (deel 2)
‘Waar ben je mee bezig, Mathijs?’ vroeg ze streng. ‘Sorry,’ mompelde ik…

Vlucht (deel 3)
Ik lag nog lang na te denken over de kus die hij me gaf op mijn wang. Wat bedoelde hij er mee?

Vlucht (deel 4)
‘Hoe is het?’ Justin stelde de vraag nadat hij me een kus gegeven had.

Vlucht (deel 5)
Justin spookte de hele avond en nacht nog door mijn hoofd.

Vlucht (deel 6)
Ik maakte me zorgen. Om mezelf. Om Ward. Hij keek me met een angstige blik aan…

Vlucht (deel 7)
Zijn lichaam trilde een beetje. Dit was volgens mij de eerste keer dat hij iemand zoende.

Vlucht (deel 8)
Ward fietste door, ik remde af. Ward keek nog even om, ik kon nog net knipogen.

Vlucht (deel 9)
Dit kon niet waar zijn. Hoe? Waarom zat ik me daar druk over te maken? Wat maakte het uit hoe…

Vlucht (deel 10)
Hij sliep onrustig. Draaide de hele tijd. Even later deed hij zijn ogen weer open.

Vlucht (deel 11, slot)
Niemand zei wat. Ward wreef alleen maar over mijn rug. Ik kon niet meer bewegen.

Vlucht (deel 12, epiloog)
Een nieuw begin? Mathijs? Wat er daarna allemaal nog gebeurde…