Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Otje speelt in een schoolband. Lekker veilig achter zijn drumstel overziet hij alles. Niemand die dicht bij hem kan komen, en dat bevalt hem wel. Maar is dat wel zo…?

Rammen (deel 1)
‘Rammen, Otje.’ Ik grijnsde en begon te trappen.

Rammen (deel 2)
Paul had zich gewoon omgedraaid met een “tot morgen”. Ik zag nog net zijn droevige ogen.

Rammen (deel 3, slot)
Het was zeker geen verkeerd bandje wat na ons speelde. Ik stond er op mijn gemak naar te kijken.