Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Valentijn heeft genoeg aan zijn kop. Met hemzelf gaat het allemaal best goed, maar om hem heen gebeurt van alles. Niets is tenslotte perfect toch?

Perfect (deel 1)
Meteen toen de voordeur dicht klapte brak de hel los.

Perfect (deel 2)
‘Valentijn!’
Ik kreunde, lag net zo lekker.

Perfect (deel 3)
‘Hey Valentijn! Koffie?’

Perfect (deel 4)
Na een kwartier waren ze weg. Geen idee hoe lang ze er al waren geweest.

Perfect (deel 5)
Daar was hij weer!

Perfect (deel 6)
Ik bleef nog even beneden, was er bij toen mijn moeder mijn mentor belde en alles uitlegde.

Perfect (deel 7)
Martin keek me aan toen ik op maandag binnen kwam.

Perfect (deel 8)
“Met Valentijn.”

Perfect (deel 9)
Ik zuchtte, Ian glimlachte.

Perfect (deel 10)
“Okidoki jongens.’

Perfect (deel 11)
Ik weet niet hoe lang we daar tegen de muur van de keuken gestaan hebben.

Perfect (deel 12)
‘Oké, er is meer,’ gaf ik maar meteen toe.

Perfect (deel 13)
‘Nou,’ zei ik droog, de volgende dag bij mijn kluisje, ‘ze had ons dus wel door.’

Perfect (deel 14)
Mijn vader keek strak, wilde niet laten merken dat hij toch nieuwsgierig was.

Perfect (deel 15)
De volgende dag op school was ik toch op mijn hoede.

Perfect (deel 16)
De week erna hing Ian tegen me aan bij de kluisjes.

Perfect (deel 17, slot)
‘Ik heb honger.’