Alle verhalen die hier geplaatst zijn, zijn eigen werk. Niets van deze verhalen mag gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Vragen? Neem contact op met de schrijver.

Kort verhaal. Man gaat op cursus met zijn collega. Daar komt hij een interessante jongen tegen. Het verhaal is wat anders van stijl dan de meeste verhalen. Ook ik heb mijn zwakke momenten. 🙂

Cursus